Rezumate

Vă rugăm să daţi click aici pentru a descărca modelul de e-poster acceptat.
Termenul limită pentru trimiterea e-posterelor este 05.03.2020 pe adresa de e-mail coloproctologie@gmail.com.

TRIMITEREA rezumatelor

Vă rugăm să trimiteți rezumatele lucrărilor științifice până la data de 23 februarie 2020, în limba română și limba engleză.

 

Rezumatele, redactate conform instrucţiunilor din pagina METODE DE REDACTARE A REZUMATELOR, se trimit folosind una dintre următoarele variante:

► accesând secţiunea Trimite rezumat (pentru a putea trimite rezumate trebuie să aveţi cont pe site: accesaţi secţiunea Înregistrare Online şi completaţi câmpurile formularului de înscriere)
► prin e-mail, ca fişier atasat, pe adresa de e-mail: coloproctologie@gmail.com

ATENȚIE! Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!
Se acceptă doar lucrări nepublicate, la care cel puţin autorul prezentator a achitat taxa de participare. Autorii îşi asumă integral răspunderea asupra conţinutului.

CONFIRMĂRI
Rezumatele primite până la data de 20 februarie 2020  vor fi confirmate autorilor de către Comitetul Ştiinţific prin e-mail până la data de 20 februarie  2020 şi vor fi publicate în volumul de rezumate al congresului. Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau poster.

CONDIȚII DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrărilor: oral sau e-poster.

Vă rugăm să daţi click aici pentru a descărca modelul de e-poster acceptat.
Termenul limită pentru trimiterea e-posterelor este 5.03.2020 pe adresa de e-mail: coloproctologie@gmail.com.

Lucrările prezentate oral: proiectări cu videoproiector asistate de computer 16:9 (PowerPoint ’97-2014, XP).
Autorii care vor prezenta lucrările oral vor furniza secretariatului congresului,  cu cel puţin două ore înaintea prezentării,  fişierul ce conţine prezentarea lucrării ştiinţifice.

REDACTAREA rezumatelor

 

Va rugăm să respectaţi URMĂTOARELE CERINȚE DE REDACTARE în cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail:
• rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
• rezumatul va fi trimis în limba română şi în engleză;
• tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
• rezumatul nu va fi formatat.

REZUMATUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:
• titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
• numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lasă un rând liber;
• afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvant trebuie scrisă cu majusculă;
• se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
• textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
• nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

În cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicaţiei de pe site-ul oficial, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din formularul online. Rezumatele în limba română şi engleză trebuie înscrise separate, ca două rezumate distincte.