Rezumate

Metode de TRIMITERE a rezumatelor

Rezumatele, redactate conform instrucţiunilor din pagina METODE DE REDACTARE A REZUMATELOR, se trimit folosind una dintre următoarele variante:

► Pentru a putea trimite rezumate trebuie să aveţi cont pe site: accesaţi secţiunea Creează cont  şi completaţi câmpurile formularului de înscriere). După ce aţi intrat în contul dumneavoastră aveţi posibilitatea să faceţi upload de fişier. (Rezumat). Rezumatele vor fi identificate şi stocate în Foldere dedicate în Google Drive.
► prin e-mail, ca fişier atasat, pe adresa operatorului: coloproctologie@gmail.com

ATENȚIE! Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!
Se acceptă doar lucrări nepublicate, la care cel puţin autorul prezentator a achitat taxa de participare. Autorii îşi asumă integral răspunderea asupra conţinutului.

CONDIȚII DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrărilor: oral sau e-poster.

Vă rugăm să daţi click aici pentru a descărca modelul de e-poster acceptat.ACTUALIZAT
Termenul limită pentru trimiterea e-posterelor este 30 Martie 2024  pe adresa de email coloproctologie@gmail.com
Lucrările prezentate oral: proiectări cu videoproiector asistate de computer (PowerPoint ’97-2014, XP).
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau poster.
Autorii care vor prezenta lucrările oral vor furniza secretariatului congresului, în momentul validării înscrierii sau cu cel puţin două ore înaintea prezentării, o copie pe memory stick a fişierului ce conţine prezentarea lucrării ştiinţifice.

Metode de REDACTARE a rezumatelor

ÎN ATENŢIA SPEAKERILOR! Slide-urile prezentărilor vor fi în engleză

Va rugăm să respectaţi URMĂTOARELE CERINȚE DE REDACTARE în cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail:
• rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
• rezumatul va fi trimis în limba română şi în engleză;
• tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
• rezumatul nu va fi formatat.

REZUMATUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:
• titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
• numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lasă un rând liber;
• afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvant trebuie scrisă cu majusculă;
• se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
• textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
• nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

În cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicaţiei de pe site-ul oficial, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din formularul online. Rezumatele în limba română şi engleză trebuie înscrise separate, ca două rezumate distincte.